Diagnostyka i terapia elektroneuralna
Argumenty
zurück zur Hauptseite
 

Argumenty

- dla chronicznie chorych pacjentów
- do rozja?nienia diagnozy (przyczyna)
- do wyselekcjonowania symulantów
- do wczesnego rozpoznawania chorób
- kontrola post?pów terapeutycznych niezale?nie od terapii
- proces bezbólowy i bez konieczno?ci zabiegu inwazyjnego
- brak obci??enia promieniowego
- diagnostyka przekraczaj?ca granice pojedynczych dziedzin medycyny
- brak skutków obocznych
- podwy?szone powi?zanie pacjenta z lecz?cym go lekarzem
- wi?cej prywatnych pacjentów ?wiadczenia pozabud?etowe (w szczególno?ci w Niemczech)
- przeprowadzenie terapii jest niezale?ne od sta?ej obecno?ci lekarza
- nadaje si? do wszystkich dziedzin medycyny poza patologi?
 
 

Dlatego : Proponujemy Pa?stwu nowoczesne rozwi?zanie!

Pewna diagnoza i skuteczna terapia
poprzez ca?o?ciow? regulacj?

[e-Mail to ENT]
 

Elektroneural AG
Roosstrasse 53
CH-8832 Wollerau / Schweiz
 

Holger Gehm
Lekarz
Metody lecznictwa naturalnego
Liebigstraße 16
D-35440 Linden-Leihgestern, Niemcy
Telefon 0049 6403 61981

eMail: HGehm@t-online.de
 

Diagnostyka i terapia elektroneuralna
Argumenty
zurück zur Hauptseite

[BACK]